Barnetrygd.com

Det du lurer på om barnetrygd!

Satser på barnetrygd

Følgende satser gjelder for barnetrygd i Norge i 2021

  • Ordinær sats på barnetrygd er på kr 1054,- pr barn fra de er 6 år gamle.
  • Ordinær sats på barnetrygd er på kr 1354,- pr barn under 6 år.
  • Småbarnstillegg for enslige forsørgere er på kr 660,-.
  • Utvidet barnetrygd for enslig forsørger er på kr 1054,- (tilsvarende ett ekstra barn).
Finmarkstillegget:
  • Det såkalte Finmarkstillegget på kr 320,- er fjernet fra 2014.
Skal man skatte av barnetrygd?

Barnetrygd er skattefri og skal ikke oppgis i selvangivelsen. Barnetrygden utbetales månedlig i slutten av hver måned med unntak av desember da den utbetales i midten av måneden.


Copyrighted content. All Rights Reserved.