Barnetrygd.com

Det du lurer på om barnetrygd!

Satser på barnetrygd

Følgende satser gjelder for barnetrygd i Norge i 2016

  • Ordinær sats på barnetrygd er på kr 970,- pr barn.
  • Småbarnstillegg for enslige forsørgere er på kr 660,-.
  • Utvidet barnetrygd for enslig forsørger er på kr 970,- (tilsvarende ett ekstra barn).
Finmarkstillegget:
  • Det såkalte Finmarkstillegget på kr 320,- er fjernet fra 2014.
Skal man skatte av barnetrygd?

Barnetrygd er skattefri og skal ikke oppgis i selvangivelsen. Barnetrygden utbetales månedlig i slutten av hver måned med unntak av desember da den utbetales i midten av måneden.


Copyright © 2014. All Rights Reserved.