Barnetrygd.com

Det du lurer på om barnetrygd!

Satser på barnetrygd

Følgende satser gjelder for barnetrygd i Norge i 2023

  • Ordinær sats på barnetrygd er på kr 1310,- pr barn fra de er 6 år gamle.
  • Ordinær sats på barnetrygd er på kr 1766,- pr barn under 6 år.
  • Småbarnstillegg for enslige forsørgere er på kr 696,-.
  • Utvidet barnetrygd for enslig forsørger er på kr 2516,- (uavhengig av hvor mange barb som forsørges).
Finmarkstillegget:
  • Det såkalte Finmarkstillegget på kr 320,- er fjernet fra 2014.
Skal man skatte av barnetrygd?

Barnetrygd er skattefri og skal ikke oppgis i selvangivelsen. Barnetrygden utbetales månedlig i slutten av hver måned med unntak av desember da den utbetales i midten av måneden.

Barnetrygden kan tas med i beregning for din inntekt i en rekke forhold. Den regnes blant annet med som inntekt når du søker lån, samt når det skal bergens hvor mye av din inntekt som skal beholdes til nødvendig livsopphold ved gjeldsordning og utleggstrekk.


Copyrighted content. All Rights Reserved.